Ordensrelgement

Ordensreglement for Nordthy Hallen

1. For at opretholde et godt miljø for alle, der opholder sig i Nordthy Hallen, er

man forpligtet til at efterkomme de anvisninger, der gives af hallederen.


2. Boldspil

og opvarmning med bolde må ikke finde sted uden for banen. Der henvises til

kælderen. Færdsel i udendørs fodtøj på banen er ikke tilladt.


3. I forbindelse med brug af hallens lokaler skal beskadigelse, der går ud over

normalt slid, erstattes af lejeren efter regning. Lejerne hæfter i alle forhold

for deres medlemmer.


4. Nordthy Hallen påtager sig intet ansvar for beklædningsgenstande, penge eller

andre værdigenstande i omklædningsrummene eller andre af hallens lokaler.


5. Glasflasker må ikke medbringes i hallen, omklædningsrummene og kælderen.


6. Der må ikke medbringes alkohol i hallens lokaler. 


7. Rygning er forbudt i Nordthy Hallen.


8. Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning


9. Nordthy

Hallen drives på frivillig basis, så også DU må hjælpe til med at skabe god

orden og et godt og rart miljø, så alle synes om at komme i Nordthy Hallen.Med

venlig hilsenBestyrelsen